top of page
杏花邨杏花園- 盛泰道100號

詳細資料

 

物業編號    025690

用途          住宅

物業地址    盛泰道100號

實用面積    1046平方呎

築面積       1287 平方呎

售價(萬元)   

租金(元)         46000

座數            杏花園   

層數              中

單位             B 

方向            東

景觀            背山面海    

物業間隔      3房1套 , 2 廳 , 1工   

 

出盤日期   2020-8-14

bottom of page